Dyslexie…

Posted on 6 maart 2009 | Reacties uitgeschakeld voor Dyslexie…

Het team van OBS Binnenstad heeft begin april afspraken gemaakt m.b.t. de te lopen zorgroute voor kinderen met dyslexie. Hierbij vonden wij het belangrijk om een duidelijke doorgaande lijn te creëren in deze zorg.

Hierbij gaat de aandacht uit naar de volgende zaken:

  1. Stimuleren van geletterdheid in de groepen 1 en 2
  2. Signaleren van risico kinderen
  3. Zorg bieden aan risico kinderen
  4. Daar waar nodig in overleg met ouders onderzoek laten verrichten
  5. Na diagnose aangepaste zorg bieden.

De afspraken zoals vastgelegd in dit dyslexiedocument zijn deels al onderdeel van ons zorgsysteem. Het andere deel vraagt nog om beter ingebed te worden of heeft nog scholing nodig.  
Afgesproken is dat wij de tijd tussen nu en zomervakantie gebruiken om de puntjes op de i te zetten en de scholing te laten plaatsvinden zodat met de start van het nieuwe schooljaar alle afspraken volledig kunnen worden gerealiseerd.

 Wat gaat er dan tussen nu en zomervakantie gebeuren:

  • Er zullen 3 scholingsmiddagen volgen gericht op signaleren van risicoleerlingen in kleuterbouw, Connect-lezen (voor dyslectische kinderen in groep 3 en 4) en Ralfi-lezen (voor dyslectische kinderen in groep 5 t/m 8).
  • Voor kinderen met dyslexie komt er een kindkaart waarop vermeld staat van welke compenserende maatregelen  het kind gebruik maakt.
  • Er wordt een keuze gemaakt voor een software programma dat teksten omzet in gesproken taal.

Het dyslexiedocument is een groeidocument en wordt in de loopt der tijd bijgesteld.

Het volledige dyslexiedocument is te lezen middels onderstaande link.