Hanteren van de filmkijkwijzer…

Posted on 12 november 2010 | Reacties uitgeschakeld voor Hanteren van de filmkijkwijzer…

We mogen verwachten dat scholen bij het kijken van films rekening houden met de filmkijkwijzer, maar de praktijk leert dat hier ook een fout gemaakt kan worden. Wij hebben hier als team aandacht aan besteed en besloten dat wij de Nederlandse kijkwijzer strikter gaan hanteren. Dit betekent het volgende:

  • In onze school kunnen in alle groepen films gekeken worden uit de categorie alle leeftijden.
  • In groep 3 en 4 kunnen films gekeken worden met het label ‘6 jaar’.
  • In groep 5, 6 en 7 kunnen films gekeken worden met het label ‘9 jaar’.
  • In groep 8 kunnen films gekeken worden met het label ‘12 jaar’.
    De exacte betekenis van deze labels is te vinden op de site van de kijkwijzer: www.kijkwijzer.nl
  • Indien de leerkracht van bovenstaande afspraken wil afwijken, worden de ouders geïnformeerd middels een brief. Indien ouders hun kind niet willen laten meekijken, kunnen ze dit melden bij de leerkracht en wordt een alternatieve opdracht aangeboden.
  • In school worden films of overig filmmateriaal gekeken passend bij de leeftijd en met een educatief karakter. (Natuurlijk kan bij uitzondering hier van afgeweken worden, b.v. bij feest.)