Formatie & Groepsindeling 2011/2012…

Posted on 10 juni 2011 | Reacties uitgeschakeld voor Formatie & Groepsindeling 2011/2012…

Beste ouders,
Vandaag informeren wij jullie over de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar. We beschrijven hieronder de verdeling van de groepen in onze school. Welke leerkrachten er aan welke groep gekoppeld gaan worden horen jullie van ons via een extra nieuwsbrief volgende week donderdag.

 Doordat het aantal leerlingen binnen de hele stichting jong Leren terug loopt, vindt er vrijwillige mobiliteit plaats en/of worden collega’s overgeplaatst naar andere scholen. Vacatures op sommige scholen dienen nog ingevuld te worden en kunnen weer zorgen voor wisselingen elders. Hierover volgt zo snel als mogelijk informatie.

Formatie en groepsindeling
In 2011/2012 zullen wij 8 groepen formeren, de groepen van dit schooljaar worden gecontinueerd. Dit betekent dat alle groepen van dit schooljaar doorstromen naar het nieuwe schooljaar… groep 3 wordt groep 4, groep 4 wordt groep 5, etc.

Extra informatie
Dit schooljaar hebben wij de groepen 2 en 3 op 2 dagdelen gecombineerd tot heterogene groepen. Dit omdat de huidige groep 3 qua jongens/meisjes verdeling niet in balans is. Aan het eind van vorig schooljaar hebben wij ouders de mogelijkheid gegeven om hierover hun mening en wensen mee te geven aan het team. Ook dit jaar zijn deze ouders uitgenodigd voor een schriftelijke vragenlijst en een ouderbijeenkomst. Er is gesproken over het formeren van  homogene groepen, heterogene groepen of flexibel samengestelde groepen.
De evaluatie van dit schooljaar heeft opgeleverd dat de uitwisselmomenten door bijna alle kinderen en ouders als positief worden ervaren. Ook het team ziet de meerwaarde voor deze groepen.
Ouders (overwegend) en MR geven aan het team als advies mee dat zij voorkeur hebben voor het formeren van homogene groepen, zeker voor groep 3. Indien nodig dan liever pas formeren van een combigroep in de bovenbouw (b.v. vanaf groep 5).

Op basis van onze visie op groepsindeling, aangevuld met de beelden en wensen van ouders en het advies van de MR hebben wij een definitieve keuze gemaakt:

  • Wij continueren onze visie en formeren volgend jaar als basis 8 homogene groepen.
  • Wij zien in  het structureel creëren van heterogene momenten tussen groep 3 en 4 (nog steeds) een oplossing voor het feit dat er weinig meisjes zijn in de groep 4 van het volgend jaar.

De groepsindeling 2010/2011 ziet er als volgt uit:

Groep

Aantal kk

Opmerking

Groep 1

 

+29

 

Deze groep begint als instroomgroep klein en groeit tegen het einde van het schooljaar tot ongeveer 29 kinderen.

Groep 2

25

 

Groep 3

24

Groep 3 en groep 4 worden structureel op een aantal dagdelen per week gecombineerd .

Groep 4

26

Groep 3 en groep 4 worden structureel op een aantal dagdelen per week gecombineerd .

Groep 5

26

 

Groep 6

24

 

Groep 7

30

 

Groep 8

23

 

Graag willen wij alle ouders van de huidige groepen 2 en 3 heel hartelijk danken voor hun inbreng. Het heeft ons geholpen wederom een goede keuze te maken voor het nieuwe schooljaar. Het komende schooljaar zullen wij de groep 4 zorgvuldig monitoren en ouders ook dan weer betrekken bij de evaluatie alvorens nieuwe beslissingen te nemen over continuering of aanpassing van de groepsindeling.

 Team OBS Binnenstad