Informatie over ons onderwijs…

Posted on 11 november 2011 | Reacties uitgeschakeld voor Informatie over ons onderwijs…

Wij willen jullie op meerdere momenten in het jaar op de hoogte gaan stellen over zaken die centraal staan in ons onderwijs. OBS Binnenstad stelt zich aan de start van elk jaar een aantal speerpunten ten doel om in ontwikkeling te blijven en ter verbetering van ons onderwijs. Zo hebben we in schooljaar 2011/2012 een aantal speerpunten gekoppeld aan de Zorg in onze school zoals dyslexie, leerlingvolgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling en leergesprekken met kinderen. Maar ook het kiezen van een nieuwe taalmethode, het vernieuwen van het groeiverslag en het opstellen van een nieuwe schoolgids en webpagina staan op de jaarplanning. Middels de nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte brengen en houden van deze ontwikkelingen. Vandaag informeren we jullie over ontwikkelingen op het gebied van dyslexie.

Dyslexie in OBS Binnenstad…

Sinds een aantal jaren hebben wij op school beleid opgesteld over hoe wij ons onderwijs willen afstemmen op kinderen met dyslexie. Hiervoor is een aantal afspraken op teamniveau gemaakt; een voorbeeld ervan is dat kinderen met dyslexie deelnemen aan het Ralfilezen en Connectlezen binnen hun groep met de eigen leerkracht. Dit zijn speciale manieren van samen lezen en het vormen van woorden, die kinderen met dyslexie, helpen. Daarnaast worden teksten voor deze kinderen vaak voorgelezen door de leerkracht en gebeurt dit ook bij het maken van toetsen waarin veel tekst voorkomt. Ook dit is helpend. Tevens wordt er maatwerk geleverd door uit te gaan van de leerling-behoeften van het kind en hierop in te spelen; een voorbeeld hiervan is pre-teaching. Dit kan gebeuren op school, maar soms ook thuis door één van de ouders.

Sprint+…

OBS Binnenstad heeft vorig jaar het programma Sprint+ aangeschaft. Dit programma helpt kinderen met dyslexie doordat de teksten aan hen worden voorgelezen en het kind tegelijkertijd op het scherm de tekst kan meelezen. Het programma ondersteunt dit nog eens door de woorden op te laten lichten terwijl ze worden voorgelezen. Ook hiervan staat vast dat het kinderen met dyslexie kan helpen. Niet bij élke vorm van dyslexie is Sprint+ een uitkomst. Het heeft ermee te maken of het kind zelf, baat heeft bij auditieve en/of visuele ondersteuning.

Wij maken voor het werken met Sprint+ gebruik van digitale schoolboeken van Dedicon. Deze hebben wij voor de opstart besteld voor het vak begrijpend lezen. Sinds een aantal weken wordt er hard gewerkt aan de opstart van Sprint+ in onze dagelijkse praktijk. Rob Kerff, 4de jaars stagiair Toegepaste Psychologie, is hier reeds mee gestart, onder begeleiding van Joyce.

Uit elke jaargroep (groep 4 t/m 8) is voor de opstartfase 1 kind met dyslexie uitgenodigd om deel te nemen aan het werken met Sprint+. Rob heeft kennis gemaakt met deze kinderen en werkt dagelijks met 1 kind aan het in de vingers krijgen van Sprint+. Het is de bedoeling dat zodra een kind met het programma om kan gaan, het zelf in de klas ermee aan de slag gaat bij het vak begrijpend lezen. Het aantal kinderen wordt steeds verder uitgebreid. Ouders worden uiteraard op de hoogte gesteld wanneer hun kind ermee gaat starten.

Maar ook de vakken waarvoor het gebruikt gaat worden, zullen op termijn worden uitgebreid met Taal en/of Wereld Oriëntatie. Dit is afhankelijk van waar het kind het zelf nodig vindt om op deze manier ondersteund te worden.

Het gebruik van Sprint+ staat op dit moment nog in de kinderschoenen, we gaan uit van aanpassen en bijstellen, verbeteren door het vooral te doen met kinderen. We merken dat de eerste reacties van kinderen positief zijn, dus gaan wij vooral door…. we houden jullie op de hoogte van onze vorderingen!

Taal in blokjes voor kinderen met dyslexie…

Inmiddels hebben wij ook de methode Taal in Blokjes aangeschaft. Een heel aantal kinderen, dat in de naschoolse tijd, in behandeling is voor dyslexie, maakt bij de RT of logopediste gebruik hiervan.

Deze methode zorgt ervoor dat de linker en rechter hersenhelft met elkaar samenwerken, doordat klank en kleur aan elkaar gekoppeld worden. Er wordt gewerkt met blokjes in verschillende kleuren waarmee letterlijk woorden gebouwd kunnen worden. Kinderen zijn dus actief bezig met het bouwen van woorden en leren zich zo klanken  en de opbouw van woorden eigen te maken. Dit is helpend voor de leesproblemen die zij ervaren door de dyslexie. 

Onze insteek om Taal in blokjes aan te schaffen, heeft te maken met het feit dat wij ervaren dat kinderen hier echt baat bij hebben en tevens door 1 lijn te trekken met een reeds effectieve behandelmethode voor de betreffende kinderen.
Ons team is door 2 stagiaires Toegepaste psychologie (Rob en Raoul) geïnformeerd over hoe om te gaan met deze methode en hoe kinderen hierbij in de klas te ondersteunen. Rob en Raoul hebben zich vooraf hierin verdiept; zij worden hierbij begeleid door Joyce. Raoul werkt tevens 1 op 1 met een aantal kinderen aan Taal in blokjes. Ouders zijn hier altijd van op de hoogte. De eerste ervaringen van het werken met Taal in blokjes zijn positief. Het team is enthousiast, dus ook deze ingeslagen weg krijgt een vervolg!

Wij zullen jullie op termijn uitnodigen voor een informatie-avond rondom Sprint+ en Taal in Blokjes, dus hou de nieuwsbrief in de gaten…

 Team OBS Binnenstad