Algemeen

Nieuwsbrief 6 – 26.10.2012

Posted on 26 oktober 2012 | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 6 – 26.10.2012

 Beste ouders,    Bijgevoegd de nieuwsbrief van deze week.  Veel leesplezier en een heerlijk herfstweekend,    Team OBS Binnenstad

Read More

Nieuwsbrief 12 – 02.03.2012

Posted on 2 maart 2012 | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 12 – 02.03.2012

  Beste lezers,   Bijgevoegd de nieuwsbrief van deze week… Deze bevat belangrijke informatie m.b.t. een petitie die wij willen opstellen in verband met de bezuinigingen in het onderwijs. Wij hopen dat jullie ook een steentje willen bijdragen.   Fijn weekend, Team OBS Binnenstad

Read More

Carnavalsviering 2012…

Posted on 3 februari 2012 | Reacties uitgeschakeld voor Carnavalsviering 2012…

Het is bijna weer zover en ook op school vieren wij dit met de kinderen. Wij vieren dit  feest op vrijdag 17 februari bij ons op school. Het is belangrijk dat we jullie over een aantal zaken informeren. Prins & PrinsesKinderen uit groep 8 kunnen prins of prinses worden van OBS Binnenstad. Zij zijn dan een hele week de prins en prinses van de school waarbij ze ook bepaalde taken krijgen. Op donderdag 9 februari wordt bekend gemaakt wie het prinsenpaar is. Kinderen die dit graag willen, vullen het onderstaand briefje in en leveren het vóór woensdag 8 februari bij hun groepsleerkracht in....

Read More

Informatie over ons onderwijs…

Posted on 11 november 2011 | Reacties uitgeschakeld voor Informatie over ons onderwijs…

Wij willen jullie op meerdere momenten in het jaar op de hoogte gaan stellen over zaken die centraal staan in ons onderwijs. OBS Binnenstad stelt zich aan de start van elk jaar een aantal speerpunten ten doel om in ontwikkeling te blijven en ter verbetering van ons onderwijs. Zo hebben we in schooljaar 2011/2012 een aantal speerpunten gekoppeld aan de Zorg in onze school zoals dyslexie, leerlingvolgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling en leergesprekken met kinderen. Maar ook het kiezen van een nieuwe taalmethode, het vernieuwen van het groeiverslag en het opstellen van een nieuwe...

Read More

Formatie & Groepsindeling 2011/2012…

Posted on 10 juni 2011 | Reacties uitgeschakeld voor Formatie & Groepsindeling 2011/2012…

Beste ouders,Vandaag informeren wij jullie over de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar. We beschrijven hieronder de verdeling van de groepen in onze school. Welke leerkrachten er aan welke groep gekoppeld gaan worden horen jullie van ons via een extra nieuwsbrief volgende week donderdag.  Doordat het aantal leerlingen binnen de hele stichting jong Leren terug loopt, vindt er vrijwillige mobiliteit plaats en/of worden collega’s overgeplaatst naar andere scholen. Vacatures op sommige scholen dienen nog ingevuld te worden en kunnen weer zorgen voor wisselingen elders. Hierover volgt zo...

Read More

Oudertevredenheidsonderzoek…

Posted on 14 maart 2011 | Reacties uitgeschakeld voor Oudertevredenheidsonderzoek…

In december 2010 bent u door Stichting jong Leren in de gelegenheid gesteld om door middel van het invullen van een ouderenquête uw mening te geven over een aantal onderwerpen die betrekking hebben op het functioneren van de school van uw kind. 41% van de ouders van onze school heeft aan dit onderzoek meegedaan, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank. Wij zijn als team blij met de uitslag van het ouderonderzoek. Wij vinden de mening van de kinderen en hun ouders erg belangrijk en voelen ons gewaardeerd in ons werk. Tijdens teambijeenkomsten van januari t/m juni evalueren wij het huidige...

Read More