Het kind in de lens

In OBS Binnenstad geven wij Betekenisvol & Rijk Onderwijs.

Dat onderwijs stemmen wij af op de onderwijsbehoefte van de individuele kinderen. Ons motto is: Onderwijs “met het kind in de lens”.

Hiervoor zijn in onze ogen 3 pijlers essentieel:
Sociaal-emotionele ontwikkeling, Cognitie & Creativiteit

Dit Rijke Onderwijs in Binnenstad wordt gekenmerkt door…

  • gedegen aandacht voor een solide basis taal, rekenen en lezen;
  • een vakdoorbrekend aanbod voor Wereldorientatie, burgerschap, techniek en creativiteit middels IPC;
  • aandacht voor het totale mens-ZIJN en persoonlijke ontwikkeling door o.a. mindfulness, lessen over communicatie en filosoferen.
  • een heel uniek klimaat van eigenheid & samenzijn