Kennismaking

1 Augustus 1989 startte de 7e Openbare Basisschool in de binnenstad van Maastricht. Ondanks de stichtingsdatum van 01.08.1989 heeft de school een rijk en lang verleden. De realisering van de 7e openbare basisschool is op grond van dit verleden uniek te  noemen. OBS Binnenstad is ontstaan na het besluit om de basisschool St. Jozef, die in 1856 is opgericht, te sluiten. Na realisering van OBS Binnenstad werd in 1992/1993 het oude schoolgebouw gesloopt en een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. 

Stichting kom Leren en OBS Binnenstad vinden het belangrijk open te staan voor alle ouders en kinderen die voor onze school willen kiezen. Er wordt niet met wachtlijsten gewerkt.

OBS Binnenstad behoort tot Stichting “kom Leren”. Het bestuur van deze stichting draagt de eindverantwoording voor het onderwijs aan de onder haar bestuur vallende scholen. In de praktijk is het dagelijkse bestuur in handen van het College van Bestuur.

OBS Binnenstad is een openbare basisschool. Wij stellen ons ten doel kinderen op te laten groeien tot tolerante, kritische en creatieve mensen die optimaal gebruik leren maken van al hun mogelijkheden.De school staat open voor iedereen met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. 

Algemene kenmerken: Pluriformiteit, Emancipatie en tolerantie, Algemene toegankelijkheid en Godsdienst- en vormingsonderwijs.

Wij willen kinderen een veilige omgeving bieden waarbinnen ze met veel plezier kunnen werken. Rust, orde en structuur staan hierbij centraal. Binnen onze school is geen plaats voor discriminatie op welke manier dan ook.