Leerlingenraad OBS Binnenstad…

In OBS Binnenstad is er een heel actieve Leerlingenraad. Deze leerlingenraad wordt gevormd door kinderen uit groep 5 t/m 8. Telkens zijn er 2 leerlingen uit groep 8 die leiding geven aan deze groep kinderen. De leerlingenraad komt op regelmatige basis bij elkaar om samen mee te denken over alles wat er leeft in de school… op deze manier hebben ook de kinderen een stem in beslissingen die worden genomen!