Onderwijs

In OBS Binnenstad geven wij Rijk & Betekenisvol Onderwijs. Dat onderwijs stemmen wij af op de onderwijsbehoefte van de individuele kinderen. Ons motto is: Onderwijs “met het kind in de lens”.

Hiervoor zijn in onze ogen 3 pijlers essentieel:

 1. Sociaal-emotionele ontwikkeling
  Een veilig (leer)klimaat… zelfvertrouwen… zien & gezien worden… gestimuleerd en geprikkeld worden…respect voor de ander,  jezelf mogen zijn en blijven… uniekheid…
 2. Cognitie             
  Je rugzak vullen met kennis&vaardigheden die nodig zijn voor je toekomst in de maatschappij…
 3. Creativiteit
  Een rijke kennismaking met proeven van creatieve en culturele zaken… geprikkeld worden om creatief te denken en oplossingen te bedenken voor complexe problemen…Kinderen leren  creativiteit  te ontwikkelen en hun creativiteit inzetten om sociaal-emotionele vaardigheden  en cognitie te ontwikkelen.

 

Het RIJKE onderwijs in Binnenstad wordt gekenmerkt door…  

 • gedegen aandacht voor een solide basis taal, rekenen en lezen;
 • een vakdoorbrekend aanbod voor Wereldoriëntatie, burgerschap, techniek en creativiteit middels IPC;
 • aandacht voor het totale mens-ZIJN en persoonlijke ontwikkeling door o.a. mindfulness, lessen over communicatie en filosoferen.
 • een heel uniek klimaat van eigenheid & samenzijn!