Onderwijs

In OBS Binnenstad geven wij Rijk & Betekenisvol Onderwijs. Dat onderwijs stemmen wij af op de onderwijsbehoefte van de individuele kinderen.

RICHTINGGEVERS VISIE OBS Binnenstad

  1. Verbinden in community
  2. Betekenisvol leren
  3. Verwonderen in onze wereld
  4. Groeien in afstemming

Om te kunnen…. Verbinden, leren, verwonderen en groeien is er vertrouwen & veiligheid nodig. Iedereen mag zichzelf zijn!

Het RIJKE onderwijs in Binnenstad wordt gekenmerkt door…  

  • gedegen aandacht voor een stevig fundament: basis taal, rekenen en lezen;
  • een vakdoorbrekend aanbod voor Wereldoriëntatie, burgerschap, techniek en creativiteit middels IPC;
  • aandacht voor het totale mens-ZIJN en persoonlijke ontwikkeling door o.a. mindfulness, rots&water en filosoferen.
  • een heel uniek klimaat van eigenheid & samenzijn!