Oudervereniging

OBS Binnenstad heeft een oudervereniging. Iedere ouder/verzorger/voogd van een leerling, die bij de school is ingeschreven, is automatisch lid van de vereniging tenzij hij/zij schriftelijk te kennen geeft geen prijs te stellen op het lidmaatschap. Voor het bestuur van de oudervereniging worden indien nodig verkiezingen gehouden. Ieder lid van de vereniging is bevoegd zichzelf kandidaat te stellen. 

Het bestuur van de ouderverening stelt zich ten doel:

  • het medeorganiseren van allerlei activiteiten op school
  • het bevorderen van contacten tussen ouders en team
  • het bevorderen van het meewerken van ouders op school
  • het beheren van de ouderbijdrage

De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. Iedereen kan de vergaderingen bijwonen en met even veel recht spreken. De vergaderdata zijn bij de voorzitter opvraagbaar. 

 

Ouderbijdrage
Jaarlijks wordt aan alle ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd om activiteiten waarvoor de school geen subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder de ouderbijdrage kunnen op school geen activiteiten plaatsvinden zoals het schoolreisje, Sinterklaas, de lente activiteit, museumbezoek etc.. Het richtbedrag voor de ouderbijdrage is 45,00 euro. Dit bedrag is inclusief het bedrag voor het schoolreisje, het betreft dus een eenmalige donatie. Aan het begin van het schooljaar wordt gevraagd de bijdrage te betalen. De financiële gegevens van de oudervereniging worden jaarlijks door een onafhankelijke kascommissie gecontroleerd. De verantwoording ligt ter inzage bij de directie.  

Als u vragen heeft over de activiteiten van de oudervereniging, neem dan contact op met een van de leden van het bestuur van de oudervereniging via het postvak van de oudervereniging of de rubriek contact.