Regels&Afspraken…

vijf_sterren_stempel internetversie

 

Eén van onze uitgangspunten is dat kinderen met plezier naar onze school komen. Voor een goed pedagogisch klimaat en veilige omgeving, waarin iedereen de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen, zijn regels en afspraken nodig. Deze regels moeten voor ieder duidelijk zijn; leerlingen, ouders en leerkrachten. Zij zijn samen verantwoordelijk voor dit veilige klimaat. In onze school hanteren wij “De Vijf”. Deze regels vormen de leidraad in de sociaal- emotionele omgang van kinderen en volwassenen met elkaar.

 

Regel 1: Respect (leer, speel en praat met respect)

Regel 2: Rust (in omgang met elkaar en in/om het gebouw)

Regel 3: Leiding accepteren

Regel 4: Afspraken gebruik ruimtes

Regel 5: Aandacht                                                        

                                                   …OBS Binnenstad-waarde: Maak slimme keuzes!!…