Aanmeldingsprocedure

Wordt jullie kind 4 jaar of willen jullie een ouder kind op onze school inschrijven? 

Wij zijn blij met jullie belangstelling voor OBS Binnenstad. Als jullie kind voor het eerst naar de basisschool gaat, of de overstap maakt van een andere basisschool, is dat een belangrijke stap in zijn of haar leven: in de basisschoolperiode ontwikkelt jullie kind zich. Wij zijn er trots op kinderen te mogen begeleiden tijdens deze belangrijke fase in zijn of haar leven. Wij streven ernaar voor alle kinderen een goede tijd op de basisschool te realiseren en het beste uit ieder kind te halen.  

 

Hoe werkt de procedure voor instroom 4-jarigen? 

Zodra jullie kind vier jaar is, kan het in onze bassischol starten. Wanneer jullie kind rond de 3 jaar is, vullen jullie dit aanmeldingsformulier* in: Stichting kom Leren I Aanmeldingsformulier 4-JARIGEN OBS Binnenstad.pdf . Door dit ruim voor de 4e verjaardag van jullie kind te doen, kunnen wij een goede planning maken. Na invulling en ondertekening sturen jullie het aanmeldingsformulier retour, dit kan per e-mail of per reguliere post [Het formulier is digitaal in te vullen en digitaal te ondertekenen indien het eerst wordt opgeslagen op de computer]. 

Indien jullie nog geen kennismakingsgesprek met ons hebben gevoerd, zullen wij na ontvangst van het aanmeldingsformulier contact met jullie opnemen voor een gesprek en rondleiding door de school. Tijdens dit kennismakingsgesprek krijgen jullie alle informatie over ons onderwijs en hebben jullie de gelegenheid om al jullie vragen te stellen. Ook de verdere procedure om uw kind definitief bij ons in te schrijven zullen wij dan met jullie doornemen.  

 

Hoe werkt de procedure voor zij-instroom? 

Dit zijn kinderen die bijvoorbeeld door een verhuizing gedurende de loop van het schooljaar bij ons aangemeld worden. Wanneer jullie willen aanmelden, vullen jullie dit aanmeldingsformulier* in: Stichting kom Leren I Aanmeldingsformulier ZIJ-INSTROMERS OBS Binnenstad.pdf

Na invulling en ondertekening sturen jullie het aanmeldingsformulier retour, dit kan per e-mail of per reguliere post. [Het formulier is digitaal in te vullen en digitaal te ondertekenen indien het eerst wordt opgeslagen op de computer].

Tijdens het kennismakingsgesprek krijgen jullie alle informatie over ons onderwijs en hebben jullie de gelegenheid om al uw vragen stellen. Ook de verdere procedure om jullie kind definitief bij ons in te schrijven zullen wij met u doornemen. Wij verwachten dat jullie de school waar jullie kind op dat moment is ingeschreven inlicht over uw voornemen om uw kind naar een andere school te laten gaan. Daarnaast nemen wij altijd contact op met de school van herkomst om zo te kunnen garanderen dat wij jullie kind adequaat kunnen begeleiden. 

 

* Het invullen, ondertekenen en retourneren van het aanmeldingsformulier garandeert niet dat uw kind definitief is ingeschreven op onze school. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren