Opvang

Logo MIKVilla Max

Voor de 8+ kinderen van OBS Binnenstad worden de kinderen opgevangen binnen het gebouw van OBS binnenstad. Hier hebben zij 2 lokalen en een eigen BSO inrichting die afgestemd is op de leeftijdsgroep.

De opvang vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag is er (in eerste instantie) op deze locatie geen opvang vanwege het gering aantal kinderen dat op deze dagen gebruik maakt van de opvang. De kinderen gaan dan naar Villa Kakelbont. Afhankelijk van het aantal kinderen wordt tijdens schoolvakanties bekeken of deze locatie wel of niet open is. Patricia Comello is pedagogisch medewerker bij Villa Max.

 Marjan Drummen is naast aanspreekpunt van Villa Kakelbont ook het aanspreekpunt van Villa Max.

Villa Max is een mooie, uitdagende Oktoplus (www.oktoplus.nl) locatie.

 

Villa Kakelbont

BSO Villa Kakelbont is gevestigd in het pand van Kinderdagverblijf Juliana aan de Grote Looiersstraat. Het monumentale pand in hartje centrum geeft de locatie een intieme, huiselijke sfeer. De kinderen worden naar school gebracht en na schooltijd op een vaste ophaalplek op het plein van OBS Binnenstad opgehaald. Het pand beschikt, net als OBS Binnenstad, over een natuurlijke buitenspeelplek.

 

Kindcentrum

Als Kindcentrum is het doel om BSO en school zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten… een doorgaande lijn voor kinderen te realiseren…
Als OBS Binnenstad vakantie heeft of er zijn extra vrije dagen (b.v. studiedagen) sluit de opvang hier op aan en is er voor de kinderen die gebruik maken van MIK altijd een passende opvang mogelijk. De kinderen worden altijd bij school opgehaald en opgevangen.
Villa Kakelbont, Villa Max en OBS Binnenstad bieden ook naschoolse activiteiten aan… afzonderlijk van elkaar, maar zoveel als mogelijk in gezamenlijkheid.

Heeft u nog vragen over Villa Max of Villa Kakelbont, dan kunt u contact opnemen met
Viev van Itterson, locatiemanager

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren