Pedagogisch handelen

Logo van De vijf sterren

 

In OBS Binnenstad gaan we uit van 5 basisregels. Deze regels zijn leidend voor ons gedrag en afspraken in en buiten school. Deze regels worden steeds opnieuw centraal gesteld en consequent toegepast.

 

Hierbij is het bekrachtigen van positief gedrag altijd het uitgangspunt!
 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren