Ons onderwijs

In OBS Binnenstad vinden wij het belangrijk dat kinderen in staat worden gesteld het beste uit zichzelf te halen. Wij willen dat Binnenstad een:
✓ optimale leef- en leeromgeving is;
✓ veilige plek is;
✓ een school is die kinderen uitdaagt en stimuleert om steeds verder te groeien op hun eigen wijze.