Pedagogisch handelen

Om in OBS Binnenstad een veilige omgeving te

bieden, werken we met het begrip ‘5 sterren’. De 5 sterren staan voor 5

basisregels die houvast bieden over ons gedrag en de afspraken die we in en

buiten school hanteren. Uitgangspunt daarbij is altijd dat we van het positieve

uitgaan en dat we positief gedrag bekrachtigen!