Didactisch handelen

Wij hebben een brede opvatting op de kwaliteit van ons onderwijs en streven ernaar dat ons onderwijs zowel een kwalificerende, als een socialiserende, als een persoonsvormende functie heeft. (Biesta, in advies Onderwijsraad, de volle breedte van onderwijskwaliteit, 2016).

De kwaliteit van het didactisch handelen is de sleutel tot goed onderwijs. Deze kwaliteit is onderwerp van gesprek en hierin willen wij ons blijven ontwikkelen en verbeteren.

Het onderwijs valt of staat bij de kwaliteit van de leerkracht… De diepgang, het systemisch denken en de passie om te blijven leren zijn hierin kernbegrippen. De kracht om vanuit helikopterview een methode te bekijken, leerlijnen te overzien en doelen, afgestemd op het kind, te stellen.
De invulling dient betekenisvol te zijn voor kinderen. Kinderen moeten enerzijds geprikkeld worden voor het onderwerp, enthousiast zijn omdat het aansluit bij hun belevingswereld of beseffen hoe belangrijk het is dit te leren.

Tijd en energie gaan uit naar enerzijds oprechte verbinding met het kind. Heldere, betrokken communicatie in korte lijnen is belangrijk … Anderzijds gaat er tijd en energie naar het maken van diepte-analyses, het trekken van conclusies en dit vertalen naar de juiste interventies in de groep. Waarom doe je iets? Hoe en wat doe je dan? Wat levert dit op en hoe vertaal je dit weer door naar je onderwijs van morgen?