Didactisch handelen

Wij streven naar het beste onderwijs voor al onze leerlingen. We hebben een brede opvatting over wat de doelen zijn van ons

onderwijs. In OBS Binnenstad is onderwijs meer dan alleen rekenen en taal. Ons onderwijs heeft drie functies, wat betekent dat het zowel een kwalificerende, als een socialiserende, als een persoonsvormende functie heeft.

De kwaliteit van het lesgeven (didactisch handelen) is de sleutel tot goed onderwijs. Deze kwaliteit is in ons team voortdurend onderwerp van gesprek en hierin blijven wij ontwikkelen en verbeteren. 

Het onderwijsaanbod moet betekenisvol zijn voor kinderen. Door aan te sluiten bij hun belevingswereld worden kinderen geprikkeld voor het onderwerp. Door uit te gaan van hun natuurlijke drang om te leren blijven kinderen gemotiveerd om te leren. 

We gaan zoveel mogelijk uit van de vragen en leerbehoeften van kinderen. Daarom kiezen wij voor werken vanuit het International Primary Curriculum (IPC).