Oudervereniging

OBS Binnenstad heeft een oudervereniging. Iedere ouder/verzorger/voogd van een leerling, die bij de school is ingeschreven, is automatisch lid van de vereniging tenzij hij/zij schriftelijk te kennen geeft geen prijs te stellen op het lidmaatschap. Voor het bestuur van de oudervereniging worden indien nodig verkiezingen gehouden. Ieder lid van de vereniging is bevoegd zichzelf kandidaat te stellen.

Het bestuur van de ouderverening stelt zich ten doel:

  • het medeorganiseren van allerlei activiteiten op school
  • het bevorderen van contacten tussen ouders en team
  • het bevorderen van het meewerken van ouders op school
  • het beheren van de ouderbijdrage

De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. Iedereen kan de vergaderingen bijwonen en met even veel recht spreken. De vergaderdata zijn bij de voorzitter opvraagbaar.