Jeugd & Gezondheid

Coronavirus
De scholen zijn geopend en er wordt weer fysiek onderwijs gegeven. Meer informatie kunt u vinden op:
De website van de GGD Zuid-Limburg.
De website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
De website van de Rijksoverheid.
Specifieke informatie voor het onderwijs op de daarvoor ingerichte webpagina van de Rijksoverheid.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) - GGD Zuid-Limburg
Voor het volgen van de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen werken we samen met de GGD Zuid-Limburg. Klik hier voor aanvullende informatie over hoe zij te werk gaan en wat dit voor uw kind in de basisschoolleeftijd betekent.