Missie

Onze missie

Het is onze missie dat onze leerlingen opgroeien tot wereldburgers. Met kennis en vaardigheden waarmee zij zich vrij en verantwoordelijk kunnen bewegen in een mondiale omgeving: creatief, communicatief, coöperatief, kritisch denkend en met handvaten voor een leven lang leren vanuit hun eigen unieke karakter.