Visie

Onze visie

RICHTINGGEVERS VISIE OBS Binnenstad

1. Verbinden in community

2. Betekenisvol leren

3. Verwonderen in onze wereld

4. Groeien in afstemming

Om te kunnen….
Verbinden, leren, verwonderen en groeien is er vertrouwen & veiligheid nodig.
Iedereen mag zichzelf zijn!

Verbinden in community
Verbinden is een basisbehoefte van elk mens [Luc Stevens].
In Binnenstad is er écht aandacht voor elk mens, kind, ouder, teamlid.
We leren samen hoe je verbinding maakt. Er is lef en vertrouwen nodig om uit te reiken naar de ander vanuit geven en nemen.

Betekenisvol leren
We willen leren wat er echt toe doet… kinderen én team. We vinden dat de leeromgeving rijk en uitdagend moet zijn. Passie en innerlijke betrokkenheid vormen de basis voor het leren. Ons onderwijs is gebaseerd op recente kennis over de werking van het brein en de daaraan gekoppelde vakdidactiek. Leren is een continue proces voor kinderen en team.

Verwonderen in onze wereld
Verwonderen is voor ons het begin van leren en ontwikkeling… Nieuwsgierigheid nodigt uit tot het stellen van vragen. De vragen zijn de start van de zoektocht naar kennis, oplossingen en ervaringen.

Groeien in afstemming
In OBS Binnenstad heeft elk kind er recht op zijn talenten optimaal tot ontwikkeling te laten komen. Wij creëren een omgeving die recht doet aan de eigenheid van een kind door afstemming en maatwerk.